info@ozkyjatickehracky.sk +421 905 896 680

AKO NÁS PODPORIŤ

Naše aktivity môžete podporiť niekoľkými spôsobmi:

• finančne: Finančné prostriedky nám môžete darovať v hotovosti alebo prevodom na účet združenia vo VÚB.V prípade, že chcete, aby boli Vami darované finančné prostriedky použité na konkrétny účel,uveďte to pri úhrade alebo nás kontaktujte.
účet združenia: SK8202000000004218842751
Informácie o prijatí a použití daru zverejníme na našej web stránke a vo výročnej správe, prípadne aj v médiách. V prípade, že si želáte ostať v anonymite, budeme to rešpektovať.

• nefinančným darom alebo bezplatným poskytnutím služby:
i v mnohých aktivitách nám môžete pomôcť poskytnutím materiálneho daru (napr.: odmeny pre deti dobrovoľníkov, materiál na konkrétne projekty, technické vybavenie a pod.) alebo bezplatnej služby (napr.: propagácia v médiách, prenájom a pod.).

• dobrovoľnou prácou:
šikovné ruky sa pri organizovaní tvorivých dielní, prezentácií a výstav vždy zídu.
Za akúkoľvek podporu z vašej strany Vám ďakujeme.