info@ozkyjatickehracky.sk +421 905 896 680

KTO SME

OZ Kyjatické hračky je mimovládna organizácia, ktorá bola založená v roku 2019 obdivovateľmi starých kyjatických výrobkov na čele s výrobcom kyjatických hračiek Ladislavom Hedvigim. Združenie bolo založené za účelom zachovania pôvodných postupov pri výrobe kyjatických hračiek a nábytku. Cieľom združenia je propagácia takmer zabudnutej výroby, organizovanie prezentácií výrobných postupov,tvorivých dielní a výstav. Pre tieto aktivity plánujeme zrekonštruovať priestory starej školy v obci Kyjatice, kde sa bude nachádzať aj stála expozícia kyjatických hračiek a nábytku. Krátkodobým cieľom je získanie certifikátu regionálny produt a osvedčenia o zápise označenia pôvodu výrobku (Úrad priemyselného vlastníctva). V súčastnosti spolupracujeme s obecným úradom v Kyjaticiach, MAS
Malohont, Dobrý kraj ( Rozvojová agentúra BBSKT), ÚĽUV-om, Gemersko-malohontským múzeom a Gemersko-malohontským osvetovým strediskom. Týmito a aj dalšími aktivitami by sme radi z Kyjatických hračiek opäť urobili jeden zo symbolov charakteristických pre Gemersko-malohontský región.

Osvedčenie pôvod výrobku

Z Úradu priemyselného vlastníctva sa nám podarilo získať Osvedčenie o zápise označenia pôvodu výrobku. Toto osvedčenie určuje, že kyjatické hračky sa pod týmto označením a charakteristikou uvedenou v osvedčení, môžu vyrábať len v gemersko-malohontskom regione.

Regionálny produkt GEMER-MALOHONT

Kyjatickým hračkám bola udelená značka regionálny produkt GEMER-MALOHONT.