info@ozkyjatickehracky.sk +421 905 896 680

Zápis do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedištva Slovenska