info@ozkyjatickehracky.sk +421 905 896 680

Výstavy

Jedným z naších hlavných dlhodobých cieľov je verejná prezentácia výroby kyjatických hračiek. Na tento účel budú slúžiť aj pravidelné výstavy, ktoré chceme do budúcna obohatiť  ukážkami výzdoby hračiek.