info@ozkyjatickehracky.sk +421 905 896 680

Projekt výskumu kyjatických hračiek patrí medzi naše dlhodobejšie aktivity. Začal v roku 2020 a  záverečná hodnotiaca správa bude vyhotovená v roku 2021. Bádanie postupne vykonávame v múzeách (GMM Rim. Sobota, SNM Martin, Múzeum Modrý Kameň, ÚĽUV múzeum) u jednotlivých výrobcov a v súkromných zbierkach. Výsledky výskumu budú súčasťou nášho dlhodobého cieľa  o autentické zachovanie pôvodných technologických postupov výroby, tvarov a výzdoby výrobkov.

výskum múzeum Martin

výskum múzeum Stupava