info@ozkyjatickehracky.sk +421 905 896 680

Veranda stojí !

Veranda kyjatickej starej školy opäť v plnej kráse🎉
🙋 Projekt obnovy starej školy je jednou z aktivít nášho občianskeho združenia, ktorej cieľom je zachovanie výroby kyjatických hračiek.
♥️ Poslednou udalosťou roka 2022, o ktorú sa s vami chceme podeliť je ukončenie stavby verandy školy. Vybudovaním verandy sme obnovili vstup do budovy a zároveň tým vznikol aj priestor, v ktorom sa v nasledujúcom roku budú konať prvé prezentácie kyjatických hračiek.
🏠 Veranda opäť stojí na svojom pôvodnom mieste vďaka finančnej podpore ľudí z celého Slovenska. Za vašu nezištnú podporu a povzbudivé slová vám všetkým úprimne ďakujeme. Poďakovanie patrí aj Čierne diery, Posledné domy a OOCR Gemer ➡️ spolutvorcom kampane na záchranu starej školy. V neposlednom rade ďakujeme za podporu našich aktivít obci Kyjatice.