info@ozkyjatickehracky.sk +421 905 896 680

Výstavy organizované v roku 2020 sme realizovali vďaka finančnej podpore BBSK v rámci projektu „(Ne)zabudnuté hračky z Kyjatíc“. Prostredníctvom tohto projektu boli zakúpené propagačné brožúrky a mobilné pútače. Na základe podpory zo strany BBSK vznikla aj táto webová stránka nášho občianskeho združenia Kyjatické hračky.  Spoluprácu s BBSK realizujeme aj prostredníctvom OOCR Gemer, jej súčasťou je aj pôsobenie p. Hedvigiho ako ambasádora gemersko –  malohontského regiónu.