info@ozkyjatickehracky.sk +421 905 896 680

   Zamestnanec  

 

– Požiadajte svojho zamestnávateľa o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane

– Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2 % dane, kde uvediete svoje údaje, sumu zodpovedajúcu 2 % z Vašej dane a údaje organizácie, ktorej bude táto suma poukázaná. Údaje za naše združenie sme vyplnili už za Vás.

– Potvrdenie o zaplatení dane a Vyhlásenie o poukázaní 2 % dane pošlite alebo doručte na daňový úrad podľa Vášho bydliska

 

Fyzická osoba (živnostník)

 

– V daňovom priznaní vyplňte údaje o občianskom združení Kyjatické hračky a výšku sumy 2 % z Vašej dane (ODDIEL – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO).

– vyplnené daňové priznanie za rok 2021 doručte na Váš daňový úrad

Právnická osoba

– V daňovom priznaní vyplňte údaje o občianskom združení Kyjatické hračky a výšku sumy 1 % alebo 2 % z Vašej dane (IV. časť – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov PO).

– Ak ste v roku 2021 (až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenia dane v roku 2021) nedarovali financie vo výške min. 0,5 % z dane na verejnospospešné účely (aj inej organizácii), môžete nám poukázať iba 1 % dane – v tomto prípade vyznačte v daňovom priznaní, že poukazujete 1 % dane.

– Ak ste v roku 2021 (až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenia dane v roku 2022) darovali financie vo výške min. 0,5 % z dane na verejnospospešné účely (aj inej organizácii), môžete nám poukázať 2 % dane – v tomto prípade vyznačte v daňovom priznaní, že poukazujete 2 % dane.

  • Vyplnené daňové priznanie za rok 2021 doručte na Váš daňový úrad .

Naše údaje:

 

Názov: Kyjatické hračky
Sídlo: Rimavské Zalužany 161, 980 53 Rim. Baňa
Právna forma: občianske združenie
IČO: 52 41 19 23
SID: nemáme

 

Poznámky platné pre PO, FO aj zamestnancov:

– IČO občianskeho združenia výpĺňajte do Kolńiek zľava. Kolónky SID nevyplňujte , naše združenie SID nemá

– Fyzické a právnické osoby nepodávajú okrem daňového priznania už žiadne iné tlačivá na poukázanie 2 % (1 %

alebo 3 %) z dane.

– Naše číslo účtu nepotrebujete, ani ho nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na náš účet prevádzajú daňové úrady.

Vy uhrádzate celú daň daňovému úradu.

Viac informácii: 0905896680, laco22@centrum.sk